Artist Yasuhiro Kikai, Yasuo Saito, Sayuri Suzuki, Nahoko Seki, Minami Kanno, Mikako Kanamaru, Ryoka Arai, Amiko Ito, Wataru Miura, Honami Sadabuti, Toko Sirosita, Misaki Aoyama
location Daruma The Cafe, Japan