Artist Anju Fukui, Hinako Fujiwara, Hinako Hasumi, Hiromitsu Takahashi, Marina Ito, Natsuki Yoshida, Reo Shirasaka, Risa Kawamoto, Sonoe Noda, Sumire Takahashi, Yuka Kushida, Yukiko Doi, Yuuki Morikawa, Taisuke Yamazaki
location barismo 171, 171 Massachusetts Ave, Arlington, MA 02474, USA.
Special Exhibition Website