Artist Hiromitsu Takahashi, Taisuke Yamazaki, Shota Saito, Yuuki Morikawa, Haru Ogamoto, Reo Shirasaka, Kazuma Hoshi
location barismo 171, 171 Massachusetts Ave, Arlington, MA 02474, USA.
Special Exhibition Website