Artist Reika Matsumoto, Nawata Fu, Misako Hoshi, Sumire Sato, Nonoka Matsunaga, Hinano Daimaru, Aya Abe, Ryo Isikawa, Ryo Hashiura
location barismo 295, 295 Third Street, Cambridge, MA 02142, USA.
Special Exhibition Website