Information

Artist:Anju Fukui, Hinako Fujiwara, Hinako Hasumi, Hiromitsu Takahashi, Marina Ito, Natsuki Yoshida, Reo Shirasaka, Risa Kawamoto, Sonoe Noda, Sumire Takahashi, Yuka Kushida, Yukiko Doi, Yuuki Morikawa, Taisuke Yamazaki
Location:barismo 171, 171 Massachusetts Ave, Arlington, MA 02474, USA.

Special exhibition website

Photo